• 2015-08-05 18:51:07
  • ស្ទីលតារា
ចន្ធី វល័ក្ខ រឹតតែ​ស្រស់​ស្អាត​ពេល​គ្រង​ឈុត​កូន​ក្រមុំ ចន្ធី វល័ក្ខ រឹតតែ​ស្រស់​ស្អាត​ពេល​គ្រង​ឈុត​កូន​ក្រមុំ
  • 2015-08-05 18:51:07
  • ស្ទីលតារា

តារា​សម្ដែង​ស្រី​វ័យ​ក្មេង ចន្ធី វល័ក្ខ មួយ​រយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ​មាន​ភាព​មមាញឹក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​ខ្លាំង​ក៏​ដូចជា​ការ​ថត​ឲ្យ​តាម​បណ្ដា​សម្អាង​នានា។ នាង​ត្រូវ​បាន​អ្នក​គាំទ្រ​ជាច្រើន​សរសើរ​ថា ​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​បែប​ធម្មជាតិ​ពេល​គ្មាន​ក្រែម​ម្សៅ ហើយ​ពេល​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​បែប​កូន​ក្រមុំវិញ​ រឹតតែ​ស្អាត​ប្លែក​ជា​សព្វ​មួយ​ដង​ទៀត។ អតីត​តួ​ឯក​ស្រី​ក្នុង​ស្ប៉ត​ពាណិជ្ជកម្ម​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ចាស់ ២០១៤​នោះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​នាង​ពិតជា​មមាញឹក​នឹង​ការ​ថត​ស្ពត​នេះ​មែន។

  • 2015-08-05 18:51:07
  • ស្ទីលតារា
ចន្ធី វល័ក្ខ រឹតតែ​ស្រស់​ស្អាត​ពេល​គ្រង​ឈុត​កូន​ក្រមុំ

តារា​សម្ដែង​ស្រី​វ័យ​ក្មេង ចន្ធី វល័ក្ខ មួយ​រយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ​មាន​ភាព​មមាញឹក​ក្នុង​វិស័យ​សិល្បៈ​ខ្លាំង​ក៏​ដូចជា​ការ​ថត​ឲ្យ​តាម​បណ្ដា​សម្អាង​នានា។ នាង​ត្រូវ​បាន​អ្នក​គាំទ្រ​ជាច្រើន​សរសើរ​ថា ​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត​បែប​ធម្មជាតិ​ពេល​គ្មាន​ក្រែម​ម្សៅ ហើយ​ពេល​ស្លៀក​សំលៀកបំពាក់​បែប​កូន​ក្រមុំវិញ​ រឹតតែ​ស្អាត​ប្លែក​ជា​សព្វ​មួយ​ដង​ទៀត។ អតីត​តួ​ឯក​ស្រី​ក្នុង​ស្ប៉ត​ពាណិជ្ជកម្ម​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​ឆ្នាំ​ចាស់ ២០១៤​នោះ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​នាង​ពិតជា​មមាញឹក​នឹង​ការ​ថត​ស្ពត​នេះ​មែន។