• 2016-09-13 13:15:10
  • ជីវិតតារា
មិត្ត​ស្រី Mario Maurer បង្ហើប​​ចំណង​ស្នេហ៍​កាន់​តែ​រឹង​មាំ តែ​សុំ​ចិត្ត​​​អ្នក​គាំទ្រ​រឿង​មួយ មិត្ត​ស្រី Mario Maurer បង្ហើប​​ចំណង​ស្នេហ៍​កាន់​តែ​រឹង​មាំ តែ​សុំ​ចិត...
  • 2016-09-13 13:15:10
  • ជីវិតតារា

បើ​ទោះ​ជា​រង​ព្យុះ​ភ្លៀង​រិះគន់​ពី​អ្នក​គាំទ្រ​យ៉ាង​ណា ប៉ុន្តែ​ចំណង​ស្នេហ៍​រវាង​តារា​សម្ដែង​ជួរ​មុខ​ថៃ Mario Muarer និង​តារា​ចម្រៀង​ស្រី Janji Janjira នៅ​តែ​រឹង​មាំ​ធម្មតា ហើយ​នៅ​ពេល​ថ្មី​ៗ​កន្លង​ទៅ​នេះ​ភាគី​ខាង​ស្រី​បាន​ចេញ​មុខ​ផ្ដល់​សម្ភាស​ដោយ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​បាន​នាំ​គូ​ស្នេហ៍​ទៅ​ជួប​ចាស់​ទុំ​រួច​រាល់​ហើយ។ ចំណែក​រឿង​ក្រុម​អ្នក​គាំទ្រ​របស់ Mario ដែល​តែង​បញ្ចេញ​មតិ​បង្ខំ​ឲ្យ​នាង​បែក​ពី​តារា​សំណព្វ​ចិត្ត​គេ​នោះ នាង​សុំ​មិន​ឆ្លើយ​តប​និង​មិន​ខ្វល់​​អ្វី​ទេ តែ​សុំ​ម្យ៉ាង​គឺ​សុំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ឈប់​តិះដៀល​ដល់​ឪពុក​ម្ដាយ​នាង​ត​ទៅ​ទៀត។

  • 2016-09-13 13:15:10
  • ជីវិតតារា
មិត្ត​ស្រី Mario Maurer បង្ហើប​​ចំណង​ស្នេហ៍​កាន់​តែ​រឹង​មាំ តែ​សុំ​ចិត្ត​​​អ្នក​គាំទ្រ​រឿង​មួយ

បើ​ទោះ​ជា​រង​ព្យុះ​ភ្លៀង​រិះគន់​ពី​អ្នក​គាំទ្រ​យ៉ាង​ណា ប៉ុន្តែ​ចំណង​ស្នេហ៍​រវាង​តារា​សម្ដែង​ជួរ​មុខ​ថៃ Mario Muarer និង​តារា​ចម្រៀង​ស្រី Janji Janjira នៅ​តែ​រឹង​មាំ​ធម្មតា ហើយ​នៅ​ពេល​ថ្មី​ៗ​កន្លង​ទៅ​នេះ​ភាគី​ខាង​ស្រី​បាន​ចេញ​មុខ​ផ្ដល់​សម្ភាស​ដោយ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​បាន​នាំ​គូ​ស្នេហ៍​ទៅ​ជួប​ចាស់​ទុំ​រួច​រាល់​ហើយ។ ចំណែក​រឿង​ក្រុម​អ្នក​គាំទ្រ​របស់ Mario ដែល​តែង​បញ្ចេញ​មតិ​បង្ខំ​ឲ្យ​នាង​បែក​ពី​តារា​សំណព្វ​ចិត្ត​គេ​នោះ នាង​សុំ​មិន​ឆ្លើយ​តប​និង​មិន​ខ្វល់​​អ្វី​ទេ តែ​សុំ​ម្យ៉ាង​គឺ​សុំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ឈប់​តិះដៀល​ដល់​ឪពុក​ម្ដាយ​នាង​ត​ទៅ​ទៀត។

អត្ថបទថ្មី