• 2019-05-08 07:31:53
  • ភាពយន្ត

Disney ប្រកាសបញ្ជីរឿងថ្មីចំនួន ៦៣ ត្រៀមចាក់បញ្ចាំងរហូតដល់ឆ្នាំ ២០២៧

  • 2019-05-08 07:31:53
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ថ្មី​ៗ​នេះ ខាង​ផលិតកម្ម Disney បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​បាន​រាយ​ឈ្មោះ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ថ្មី​ៗ​បន្ទាប់​របស់​ពួកគេ​ដែល​កំពុង​ត្រៀម​បម្រើ​អារម្មណ៍​ទស្សនិកជន​គិត​ចាប់​ពី​ឆ្នាំ​នេះ​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ ២០២៧។

តាម​រយៈ​បញ្ជី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នោះ​បាន​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ថា ស្រឡាយ​រឿង "Avatar” ចំនួន ៤ គ្រោង​នឹង​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​ឆ្នាំ ២០២១ ២០២៣ ២០២៥ និង ២០២៧។ ក្នុង​នោះដែរ​ក៏​បាន​បង្ហាញ​ពី​ស្រឡាយ​រឿង "Star Wars” ចំនួន ៣ ផ្សេង​ទៀត ដែល​គ្រោង​នឹង​ចេញ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២២ ២០២៤ និង​២០២៦។ រឿង​ទាំង ៣ នេះ​ដែរ​នឹង​ចេញ​បន្ទាប់​ពី​រឿង "Star Wars: The Rise of Skywalker” ដែល​ត្រៀម​ចាក់​បញ្ចាំង​ឆាប់​ៗ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ៕

ទស្សនា​បញ្ជី​រឿង​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

ឆ្នាំ ២០១៩

• ៥/១០/១៩ Tolkien

• ៥/២៤/១៩ Aladdin

• ៦/៧/១៩ Dark Phoenix

• ៦/២១/១៩ Toy Story 4

• ៧/១២/១៩ Stuber

• ៧/១៩/១៩ The Lion King

• ៨/៩/១៩ The Art of Racing in the Rain

• ៨/២៣/១៩ Ready or Not

• ៩/២០/១៩ Ad Astra

• ១០/៤/១៩ The Woman in the Window

• ១០/១៨/១៩ Maleficent: Mistress of Evil

• ១១/១៥/១៩ Ford v. Ferrari

• ១១/២២/១៩ Frozen 2

• ១២/២០/១៩ Star Wars: The Rise of Skywalker

• ១២/២៥/១៩ Spies in Disguise

ឆ្នាំ ២០២០

• ១/១០/២០ Underwater

• ២/១៤/២០ Untitled Kingsman Movie

• ២/២១/២០ Call of the Wild

• ៣/៦/២០ Onward

• ៣/២៧/២០ Mulan

• ៤/៣/២០ The New Mutants

• ៥/១/២០ Untitled Marvel

• ៥/២៩/២០ Artemis Fowl

• ៦/១៩/២០ Untitled Pixar Animation

• ៧/៣/២០ Free Guy

• ៧/១៧/២០ Bob's Burgers

• ៧/២៤/២០ Jungle Cruise

• ៨/១៤/២០ The One and Only Ivan

• ១០/៩/២០ Death on the Nile

• ១១/៦/២០ Untitled Marvel

• ១១/៦/២០ Ron's Gone Wrong

• ១១/២៥/២០ Untitled Disney Animation

• ១២/១៨/២០ West Side Story

• ១២/២៣/២០ Cruella

ឆ្នាំ ២០២១

• ២/១២/២១ Untitled Marvel

• ៣/៥/២១ Nimona

• ៣/១២/២១ Untitled Disney Live Action

• ៥/៧/២១ Untitled Marvel

• ៥/២៨/២១ Untitled Disney Live Action

• ៦/១៨/២១ Untitled Pixar Animation

• ៧/៩/២១ Indiana Jones 5

• ៧/៣០/២១ Untitled Disney Live Action

• ១០/៨/២១ Untitled Disney Live Action

• ១១/៥/២១ Untitled Marvel

• ១១/២៤/២១ Untitled Disney Animation

• ១២/១៧/២១ Avatar 2

ឆ្នាំ ២០២២

• ២/១៨/២២ Untitled Marvel

• ៣/១៨/២២ Untitled Pixar

• ៥/៦/២២ Untitled Marvel

• ៥/២៧/២២ Untitled Disney Live Action

• ៦/១៧/២២ Untitled Pixar

• ៧/៨/២២ Untitled Disney Live Action

• ៧/២៩/២២ Untitled Marvel

• ១០/៧/២២ Untitled Disney Live Action

• ១១/៤/២២ Untitled Disney Live Action Wed

• ១១/២៣/២២ Untitled Disney Animation

• ១២/១៦/២២ Untitled Star Wars

ឆ្នាំ ២០២៣

• ២/១៧/២៣ Untitled Disney Live Action

• ១២/២២/២៣ Avatar 3

ឆ្នាំ ២០២៤

• ១២/២០/២៤ Untitled Star Wars

ឆ្នាំ ២០២៥

• 1១២/១៩/២៥ Avatar 4

ឆ្នាំ ២០២៦

• ១២/១៨/២៦Untitled Star Wars

ឆ្នាំ ២០២៧

• ១២/១៧/២៧a Avatar 5

ប្រភព៖ movieweb ប្រែ​សម្រួល៖ អន សុភក្ត្រា

មតិយោបល់