• 2019-12-23 08:02:20
  • ជីវិតតារា

មើលតារាហុងកុងល្បីៗទាំងនេះ អាយុប៉ុន្មានអស់ហើយ?

  • 2019-12-23 08:02:20
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បើ​និយាយ​ពី​តារា​សម្ដែង​ហុងកុង​ល្បី​ៗ​ជំនាន់​ឆ្នាំ ២០០០ ប្រាកដ​ណាស់ មាន​​មហាជន​មួយ​ចំនួន​ធំ​ពិត​ជា​បាន​ស្គាល់​ច្រើន ជា​ពិសេស​តារា​ប្រចាំ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍ TVB។ ត​ទៅ​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អំពី​អាយុ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​របស់​តារា​ហុងកុង​ល្បីៗ ចង់​ដឹង​ថា​អាយុ​ប៉ុន្មាន​អស់​ហើយ?

Bosco Wong កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ធ្នូ ១៩៨០ (អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ)

Raymond Lam កើត​ថ្ងៃ​ទី ៨ ធ្នូ ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

Kenneth Ma កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៣ កុម្ភៈ ១៩៧៤ (អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ)

Edwin Siu កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៣ កុម្ភៈ ១៩៧៧ (អាយុ ៤២ ឆ្នាំ)

Joe Ma កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៧ មិថុនា ១៩៦៨ (អាយុ ៥១ ឆ្នាំ)

Wayne Lai កើត​ថ្ងៃ​ទី ៤ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩៦៤ (អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ)

Ron Ng កើត​ថ្ងៃ​ទី ២ កញ្ញា ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

Ruco Chan កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៤ មករា ១៩៧៧ (អាយុ ៤២ ឆ្នាំ)

Roger Kwok កើត​ថ្ងៃ​ទី ៩ តុលា ១៩៦៤ (អាយុ ៥៥ ឆ្នាំ)

Vincent Wong កើត​ថ្ងៃ​ទី ៧ កក្កដា ១៩៨៣ (អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ)

Michael Tse កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៥ កក្កដា ១៩៦៧ (អាយុ ៥២ ឆ្នាំ)

Joel Chan កើត​ថ្ងៃ​ទី ២ តុលា ១៩៧៦ (អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ)

Ngo Ka-nin កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៦ កញ្ញា ១៩៧៦ (អាយុ ៤៣ ឆ្នាំ)

Moses Chan កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៦ មេសា ១៩៧១ (អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ)

Bobby Au-yeung កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៨ កក្កដា ១៩៦០ (អាយុ ៥៩ ឆ្នាំ)

Steven Ma កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៦ តុលា ១៩៧១ (អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ)

Bowie Lam កើត​ថ្ងៃ​ទី ៤ កញ្ញា ១៩៦៥ (អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ)

Gallen Lo កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៦ ធ្នូ ១៩៦២ (អាយុ ៥៧ ឆ្នាំ)

Julian Cheung កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៧ សីហា ១៩៧១ (អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ)

Nancy Wu កើត​ថ្ងៃ​ទី ៩ កញ្ញា ១៩៨១ (អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ)

Linda Chung កើត​ថ្ងៃ​ទី ៩ មេសា ១៩៨៤ (អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ)

Kate Tsui កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៩ មិថុនា ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

Charmaine Sheh កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៨ ឧសភា ១៩៧៥ (អាយុ ៤៤ ឆ្នាំ)

​​Maggie Cheung Ho-yee កើត​ថ្ងៃ​ទី ២០ មីនា ១៩៦៩ (អាយុ ៥០ ឆ្នាំ)

Fala Chen កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៤ កុម្ភៈ ១៩៨២ (អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ)

Myolie Wu កើត​ថ្ងៃ​ទី ៦ វិច្ឆិកា​ ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

Kristal Tin កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៨ កញ្ញា ១៩៧៧ (អាយុ ៤២ ឆ្នាំ)

Natalie Tong កើត​ថ្ងៃ​ទី ៣ ឧសភា ១៩៨១ (អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ)

Tavia Yeung កើត​ថ្ងៃ​ទី ៣០ សីហា ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

Mandy Wong កើត​ថ្ងៃ​ទី ២១ ធ្នូ ១៩៨២ (អាយុ ៣៧ ឆ្នាំ)

Sheren Tang កើត​ថ្ងៃ​ទី ២ មីនា ១៩៦៦ (អាយុ ៥៣​ ឆ្នាំ)

Gigi Lai កើត​ថ្ងៃ​ទី ១ តុលា ១៩៧១ (អាយុ ៤៨ ឆ្នាំ)

Priscilla Wong កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៣ តុលា ១៩៨១ (អាយុ ៣៨​ ឆ្នាំ)

Jessica Hsuan កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៨ សីហា ១៩៧០ (អាយុ ៤៩ ឆ្នាំ)

Selena Lee កើត​ថ្ងៃ​ទី ១២ កុម្ភៈ ១៩៨១ (អាយ ៣៨ ឆ្នាំ)

Kenix Kwok កើត​ថ្ងៃ​ទី ២៧​ វិច្ឆិកា​ ១៩៦៩ (អាយុ ៥០ ឆ្នាំ)

Sonija Kwok កើត​ថ្ងៃ​ទី ២២ កក្កដា ១៩៧៤ (អាយុ ៤៥ ឆ្នាំ)

Sharon Chan កើត​ថ្ងៃ​ទី ១៧ មករា ១៩៧៩ (អាយុ ៤០ ឆ្នាំ)

ចុចអាន ៖ ចង់ដឹង​អត់ តើកំពូលតារាប្រុសលំដាប់ A ទាំងនេះ​មាន​តម្លៃខ្លួនថតរឿងប៉ុន្មាននៅឆ្នាំនេះ?

អត្ថបទ៖ សុខហេង

មតិយោបល់