• 2020-07-30 03:08:32
  • ព័ត៌មាន

ទាំង​នេះ​ជា​ MV ដែលមាន​ចំនួន​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ​ក្នុង​១ថ្ងៃៗ ប្រចាំ​ K-Pop

  • 2020-07-30 03:08:32
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ជា​ធម្មតា​ពេល​វីដេអូបទ​ចម្រៀង K-Pop ថ្មីៗ​របស់​តារា​ K-Pop ចេញ​មក​ម្ដងៗ​ នោះ​ប្រាកដ​ជា​មាន​អ្នក​ចាំ​ចូល​មើល​មិន​ចេះ​តិចពីមួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ ជា​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ចំនួន​ចូល​មើល​ ឬ View ក៏​កើន​តាម​នោះ​ដែរ។

ដូចនេះ​ខាង​ក្រោម​ គឺ​ជា​បណ្ដុំ​កំពូល​បទ​ចម្រៀង​ទាំង​ ២០​ (ទាំង​បទ​ចាស់ បទថ្មី) ដែល​ទទួល​បាន​ចំនួន​ View លើស​ពី​ 500K ឯណោះ ត្រឹម​តែ​ក្នុង​១​ថ្ងៃ៖

២០. បទ​ «Fake Love» របស់​ BTS ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៥៦៣,៦K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៩. បទ​ «WANNABE» របស់ ITZY ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៥៧០,៩K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៨. បទ​ «Idol» របស់ BTS ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៥៩០,១K​ ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៧. បទ​ «DNA» របស់ BTS ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៦០១,៨K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៦. បទ​ «Dessert» របស់ Hyohyeon, Soyeon និង​ Loopy ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៦១៣,៣K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៥. បទ​ «Monster» របស់ Irene និង​ Seulgi (ក្រុម Red Velvet) ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៦៤១,៧K ក្នុង១ថ្ងៃ

១៤. បទ​ «God’s Menu» របស់ Stray Kids ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៦៩០,៨K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១៣. បទ​ «As If It’s Your Last» របស់ BLACKPINK ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៦៩៩,៦K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១២. បទ​ «Stay Gold» របស់ BTS ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៧៤៥,២K ក្នុង​១ថ្ងៃ

១១. បទ​ «SOLO» របស់ Jennie (BLACKPINK) ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៧៩៦,០Kក្នុង​១ថ្ងៃ

១០. បទ​ «MORE & MORE» របស់ TWICE ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៨៥៥,៨K ក្នុង​១ថ្ងៃ

៩. បទ​ «What You Waiting For» របស់ Somi ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៩៧២,៦K ក្នុង​១ថ្ងៃ

៨. បទ​ «BOOMBAYAH» របស់ BLACKPINK ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,០០លានក្នុង​១ថ្ងៃ

៧. បទ​ «Boy With Luv» របស់ BTS ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,១៨លានក្នុង​១ថ្ងៃ

៦. បទ​ «Maria» របស់ Hwasa (MAMAMOO) ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,៣១លានក្នុង​១ថ្ងៃ

៥. បទ​ «Ddu-Du Ddu-Du» របស់ BLACKPINK ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,៣១លានក្នុង១ថ្ងៃ

៤. បទ​ «Gangnam Style» របស់ PSY ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,៣៧លានក្នុង​១ថ្ងៃ

៣. បទ​ «Flash» របស់ X1 ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,៥១លានក្នុង​១ថ្ងៃ

២. បទ​ «Kill This Love» របស់ BLACKPINK​ ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ១,៦៦លានក្នុង​១ថ្ងៃ

១. បទ​ «How You Like That» របស់ BLACKPINK ចំនួន​មើល​ជា​មធ្យម ៥,០៧លានក្នុង១ថ្ងៃ

ប្រភព៖ Koreaboo ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

មតិយោបល់