• 2020-10-01 04:57:34
  • ព័ត៌មាន

រម្លឹកទៅអតីត! ទាំង​នេះ​ជា MV មាន​អ្នក​ចូល​មើល​ច្រើនអស់ស្ទះប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

  • 2020-10-01 04:57:34
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

ទោះ​បី​បទ​ថ្មីៗចេញ​មក​ជា​ហូរហែ​ ប៉ុន្តែ​អ្នក​គាំទ្រ​ K-Pop ក៏​នៅ​មិន​ភ្លេច​នូវ​បទ​ចម្រៀង​ពីមុន ដែល​ស្ដាប់​នៅ​តែ​ពីរោះ​ ហើយ​វីដេអូ​នៅ​តែ​ជា​ទី​ទាក់ទាញ។ ក្រុម​ចម្រៀង​របស់​កូរ៉េ​ជា​ច្រើន​កាលពី​ជាង​ ១០​ឆ្នាំមុន​ ប្រែ​ប្រួល​ប្រជាប្រិយភាព​ឡើង​ចុះ​បច្ចុប្បន្ននេះ មានន័យ​ថា​ខ្លះ​លែង​ចេញ​បទ​ថ្មី ប៉ុន្តែ​ខ្លះ​ទៀត​នៅ​តែ​ល្បី ហើយ​កាន់​តែ​ល្បី។

ជាការ​ពញ្ញាក់​អារម្មណ៍​ ថ្ងៃ​នេះ​សូម​បង្ហាញវីដេអូ​បទ​ចម្រៀង​ដែលសុទ្ធ​តែ​ជា​ជើង​ខ្លាំងល្បី​មាន​អ្នក​ចុច​ចូល​មើល​ច្រើន​ជាង​គេពីឆ្នាំ ២០១៥ ទាំង​ ២០​បទ៖

២០. “Party” របស់ Girls’ Generation

ចេញ​ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១១០,១លានដង

សរុបចំនួន Like: ៩១៦,៨K

១៩. “Lion Heart” របស់ Girls’ Generation

ចេញ​ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១១៦,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ៩៧២,៤K

១៨. “Ice Cream Cake” របស់ Red Velvet

ចេញ​ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១២០,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,២២លាន

១៧. “Love Me Right” របស់ EXO

ចេញ​ថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១២៣,១លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៧១លាន

១៦. “Bae Bae” របស់ BIGBANG

ចេញ​ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១២៨,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,០៥លាន

១៥. “Sober” របស់ BIGBANG

ចេញ​ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១២៩,៩លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,១៦លាន

១៤. “Dumb Dumb” របស់ Red Velvet

ចេញ​ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១៣៤,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,២២លាន

១៣. “Crazy” របស់ 4MINUTE

ចេញ​ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១៣៩,៦លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៣៧លាន

១២. “Run” របស់ BTS

ចេញ​ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១៤៦,៣លានដង

សរុបចំនួន Like: ២,៦៤លាន

១១. “Let’s Not Fall In Love” របស់ BIGBANG

ចេញ​ថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ១៨៣,៩លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៥៥លាន

១០. “If You Do” របស់ GOT7

ចេញ​ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥**

សរុបចំនួន Views: ១៨៥,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៩៧លាន

៩. “I” របស់ Taeyeon

ចេញ​ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ២០៦,៨លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៩២លាន

៨. “Loser” របស់ BIGBANG

ចេញ​ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ២១០,៣លានដង

សរុបចំនួន Like: ១,៧២លាន

៧. “I Need U” របស់ BTS

ចេញ​ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ២១០,៤លានដង

សរុបចំនួន Like: ២,៨០លាន

៦. “Call Me Baby” របស់ EXO

ចេញ​ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ២៧២,៤លានដង

សរុបចំនួន Like: ៣,០០លាន

៥. “Just Right” របស់ GOT7

ចេញ​ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ៣៤៣,៨លានដង

សរុបចំនួន Like: ៣,៨១លាន

៤. “Like Ooh-Ahh” របស់ TWICE

ចេញ​ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ៣៧៦,២លានដង

សរុបចំនួន Like: ២,៤២លាន

៣. “BANG BANG BANG” របស់ BIGBANG

ចេញ​ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ៤៧៨,៣លានដង

សរុបចំនួន Like: ៤,៤១លាន

២. “Daddy” របស់ PSY

ចេញ​ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

សរុបចំនួន Views: ៥២៩,៨លានដង

សរុបចំនួន Like: ៤,១០លាន

១. “Dope” របស់ BTS

ចេញ​ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៥

សរុបចំនួន Views: ៥៩២,១លានដង

សរុបចំនួន Like: ៦,២៤លាន

ប្រភព៖ Koreaboo ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

មតិយោបល់