• 2022-05-04 04:24:08
  • ព័ត៌មាន

ចូលសិល្បៈតាំងពីនៅតូចញ៉ក់ ហើយស៊ូដល់ក្លាយជាតួឯកប្រចាំរឿងល្បីៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន

  • 2022-05-04 04:24:08
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

​មាន​តារាសម្ដែងមួយចំនួន ដែលអាចនិយាយបានថា ពួកគេ​កើតមក​ដើម្បីតែប្រកបការងារសិល្បៈ ដោយចាប់ផ្តើម​ប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះតាំងពីក្មេង។ ដូច្នេះជាការបង្ហាញ ខាងក្រោមនេះ គឺជា​តារា​ប្រុស​ស្រី​ក្មេងៗ​ជាច្រើនរូប ដែល​មានរូបរាងអំណោយទានពីកំណើត និងនិស្ស័យខ្ពស់ក្នុងវិស័យសម្ដែងតាំងពីក្មេង រហូត​អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងក្លាយជាតួឯកប្រចាំរឿងភាគ និងភាពយន្តខ្នាតធំបច្ចុប្បន្ននេះ៖

១. Kim Yoo Jung

រឿងដំបូងៗ៖ Iljimae, Dong Yi, Flames of Desire, Painter of the Wind, Moon Embracing the Sun

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Love in the Moonlight, Because I Love You, Clean with Passion Now, Backstreet Rookie, Lovers of the Red Sky 

២. Yeo Jin Goo

រឿងដំបូងៗ៖ Iljimae, Tazza, Warrior Baek Dong Soo, Deep Rooted Tree, Moon Embracing the Sun

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Hwayi: A Monster Boy, Orange Marmalade, The Long Way Home, Warriors of the Dawn, Reunited Worlds, The Crowned Clown, Hotel del Luna, Beyond Evil 

៣. Kim So Hyun

រឿងដំបូងៗ៖ A Happy Woman, Que Sera Sera, Becoming a Billionaire, King of Baking, Kim Takgu, The Thorn Birds, The Duo, Moon Embracing the Sun, I Am the King, Rooftop Prince, Ma Boy, Missing You

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Who Are You: School 2015, Hey Ghost, Let's Fight, The Emperor: Owner of the Mask, Radio Romance, The Tale of Nokdu, Love Alarm, River Where the Moon Rises

៤. Yoo Seung Ho

រឿងដំបូងៗ៖ The Way Home, Hearty Paws, Immortal Admiral Yi Sun-sin, The King and I, The Legend, Master of Study, Flames of Desire, Warrior Baek Dong-soo

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Arang and the Magistrate, Missing You, Remember, The Emperor: Owner of the Mask, I am not a Robot, My Strange Hero, Memorist, Moonshine

៥. Park Shin Hye

រឿងដំបូងៗ៖ Stairway to Heaven, Tree of Heaven, Prince Hours, Kimcheed Radish Cubes

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Cyrano Agency, Heartstrings, Miracle in Cell No. 7, The Heirs, Pinocchio, Doctors, Memories of the Alhambra, #Alive, Sisyphus: The Myth

៦. Lee Hyun Woo

រឿងដំបូងៗ៖ The Legend, King Sejong the Great, The Return of Iljimae, Queen Seondeok, Master of Study, Brain

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ To the Beautiful You, Secretly, Greatly, Moorim School: Saga of the Brave, The Liar and His Love

៧. Kim Sae Ron

រឿងដំបូងៗ៖ A Brand New Life, The Man From Nowhere, Listen to My Heart, The Queen's Classroom, Hi! School: Love On 

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Snowy Road, Glamorous Temptation,  Secret Healer,  Leverage, The Great Shaman Ga Doo-shim

៨. Yoon Chan Young

រឿងដំបូងៗ៖ When a Man Falls in Love, Dr. Romantic, The King in Love, Mama, Six Flying Dragons, The Bride of Habaek

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Everything and Nothing, Doctor John, Nobody Knows, Mothers, All of Us are Dead

៩. Lee Se Young

រឿងដំបូងៗ៖ When I Turned Nine, Lovely Rivals, The Wonder Years, Adolescence Medley, Missing You, Goddess of Marriage, Dae Jang Geum

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ The Vampire Detective, The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, A Korean Odyssey, The Crowned Clown, Doctor John, Memorist, Kairos, The Red Sleeve

១០. Nam Da Reum

រឿងដំបូងៗ៖ Boys over Flowers, A Man Called God, Dong Yi, Home Sweet Home, Gyebaek, Pinocchio, Six Flying Dragons, 

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Goodbye My Life Insurance, Beautiful World, Start-Up, Doom at Your Service, The Great Shaman Ga Doo-shim

១១. Moon Geun Young

រឿងដំបូងៗ៖ Autumn in my Heart, Empress Myeongseong, Lovers' Concerto, A Tale of Two Sisters, My Little Bride, Innocent Steps

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Painter of the Wind, Cinderella's Sister, Cheongdam-dong Alice, Goddess of Fire, Glass Garden, The Village: Achiara's Secret, Catch the Ghost

១២. Nam Ji Hyun

រឿងដំបូងៗ៖ East of Eden, Queen Seondeok, Will It Snow for Christmas?, Angel Eyes, What Happens to My Family?, Hwayi: A Monster Boy, Warrior Baek Dong-soo

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Shopping King Louie, Suspicious Partner, 100 Days My Prince, 365: Repeat the Year,  The Witch's Diner

១៣. Kang Chan Hee / Chani (SF9)

រឿងដំបូងៗ៖ Queen Seondeok, Three Brothers, To the Beautiful You, The Innocent Man, The Queen's Classroom, Signal

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Sky Castle, Imitation, Love In Your Taste, Jinx

១៤. Kim Hyun Soo

រឿងដំបូងៗ៖ Deep Rooted Tree, Bridal Mask, Dream of the Emperor, Good Doctor, My Love from the Star

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Solomon's Perjury, The Swordsman, The Penthouse: War in Life

១៥. Kim Hyang Gi

រឿងដំបូងៗ៖ Heart Is, Cherry Tomato, Wedding Dress, Hero, Cruel Love, The Queen's Classroom, A Werewolf Boy

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ At Eighteen, Fly High Butterfly, Joseon Psychiatrist Yoo Se-poong, Sweet Revenge, Along With the Gods, Innocent Witness

១៦. Lee Tae Ri

រឿងដំបូងៗ៖ Soonpoong Clinic, Empress Myeongseong, Magic Warriors, Gangnam Mom, Grudge: The Revolt of Gumiho, The Thorn Birds, Moon Embracing the Sun

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ School of Youths, Extraordinary You, Tale of the Nine-Tailed, Young Lady and Gentleman, The Beauty Inside, Hospital Ship

១៧. Roh Jeong Eui

រឿងដំបូងៗ៖ Bachelor's Vegetable Store, Dream High, The King's Doctor, Cheer Up, Mr. Kim!, Angel Eyes, Pinocchio, The Flower in Prison

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ 18 Again, Our Beloved Summer, The Day I Died: Unclosed Case

១៨. Moon Ga Young

រឿងដំបូងៗ៖ Prince Hours, Witch Yoo Hee, Merry Mary, Bitter Sweet Life, Ja Myung Go, The Reputable Family, Heartstrings

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Mimi, Tempted, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory, True Beauty, Link: Eat, Love, Kill

១៩. Go Ah Sung

រឿងដំបូងៗ៖ Beating Heart, Oolla Boolla Blue-jjang, Sad Love Story, The Host, The Happy Life, Radio Dayz, A Brand New Life, Master of Study

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Snowpiercer, Thread of Lies, Office, Heard It Through the Grapevine, Radiant Office, Life on Mars, Tracer, Samjin Company English Class

២០. Jin Ji Hee

រឿងដំបូងៗ៖ Yellow Handkerchief, Alone in Love, Hansel and Gretel, High Kick Through the Roof, Schoolgirl Detectives, Moon Embracing the Sun,  Insu, the Queen Mother, East of Eden, Great Inheritance, Ja Myung Go, Birdie Buddy

រឿងដែលឡើងគ្រងជាតួឯក៖ Becky's Back, Band of Sisters, The Penthouse: War in Life

ប្រភព៖ Allkpop អត្ថបទ៖ ធារី

មតិយោបល់