• 2015-09-21 19:06:50
  • ភាពយន្ត
Maddox Jolie Pitt នឹង​ចូល​​សម្ដែង​​រឿង​ខ្មែរ​ក្រហម​របស់​ម្ដាយ Maddox Jolie Pitt នឹង​ចូល​​សម្ដែង​​រឿង​ខ្មែរ​ក្រហម​របស់​ម្ដាយ
  • 2015-09-21 19:06:50
  • ភាពយន្ត

កូន​​​ប្រុស​​​ច្បង​របស់ Angelina Jolie និង Brad Pitt គឺ Maddox ដែល​មាន​ឈ្មោះ​​​ខ្មែរ​ហៅ​​ថា ជីវន្ត នោះ​មាន​បំណង​ចង់​ក្លាយ​ទៅ​ជា​តារា​សម្ដែង​ម្នាក់ ដែល​ឥលូវ​នេះ​សុបិន​របស់​គេ​បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត​ហើយ។ Angelina Jolie បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ឲ្យ​កូន​ប្រុស​របស់​ខ្លួន​ដើរ​តួ​​មួយ​ក្នុងភាពយន្ត​​ដែល​និយាយ​ពី​​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​រឿង​ "​ដំបូង​ខ្មែរ​ក្រហម​សម្លាប់​ឪពុក​​ខ្ញុំ"។ រឿង​​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​​ចាក់​បញ្ចាំង​នៅ​លើ​វិបសាយ Netflix នៅ​​ចុង​ឆ្នាំ ២០១៦។