• 2020-09-17 01:00:00
  • ព័ត៌មាន

មិនបានកើតឆ្នាំតែមួយ តែចៃដន្យត្រង់ថាតារាទាំងនេះសុទ្ធតែកើតថ្ងៃខែដូចគ្នា

  • 2020-09-17 01:00:00
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

វិស័យ​​ K-Pop បច្ចុប្បន្ន​មិន​ខ្សត់​តារា​ចំណូល​ថ្មី​ឡើយ ចំនួន​កាន់​តែ​ច្រើន​ រឿង​ចៃដន្យ​ក៏​មាន​ច្រើន​ទៅតាម​នោះដែរ។ ដូច​តារា​ថ្មី​ចាស់​ខាង​ក្រោម​នេះ​ សុទ្ធ​តែ​មាន​ថ្ងៃ​ខែកំណើត​ដូចគ្នា ខ្លះ​ខុសតែ​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ ជាហេតុ​ងាយ​ស្រួល​ដល់អ្នក​គាំទ្រ​ក្នុង​ការ​ចំណាំទុក។

ទស្សនាដូចតទៅ ថា​តើ​តារាណា​ខ្លះ​កើត​ថ្ងៃខែកំណើត​ដូចគ្នា?

១. ថ្ងៃទី ១១ ខែមករា

-Hoony (WINNER): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Chaeyeon (IZ*ONE): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Denise (Secret Number): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Haeyeon (GeeGu): កើតឆ្នាំ ១៩៩៤

-Hongil (អតីតសមាជិក​ ASTIN): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Yongha (WEi): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Kyuhyuk (អតីតសមាជិក​ Hot Blood Youth): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-Seokcheol (អតីតសមាជិក​ The East Light): កើតឆ្នាំ ២០០០

២. ថ្ងៃទី ១២ ខែមករា

-D.O. (EXO): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Hyebin (MOMOLAND): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Hyejoo (Highteen): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Lex (Bigflo): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Jinwoo (ENOi): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Sugyeong (Favorite): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Woncheol (MY.st): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Yeeun (អតីតសមាជិក​ Blady): កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

៣. ថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ

-Rosé (BLACKPINK): កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

-Dino (SEVENTEEN): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Chansung (2PM): កើតឆ្នាំ ១៩៩០

-Daeyeol (Golden Child): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Choi In (E’LAST): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Jisoo (Lovelyz): Bកើតឆ្នាំ ១៩៩៤

-Daehyeon (WEi): កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

-Dokyeon (អតីតសមាជិក​ HISTORY): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Dongjun (ZE:A): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Dosie (Purple Kiss): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Wooyeon (woo!ah!): កើតឆ្នាំ ២០០៣

៤. ថ្ងៃទី ០៩ ខែមីនា

-Suga (BTS): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Taeyeon (Girls’ Generation): កើតឆ្នាំ ១៩៨៩

-Soojin ((G)I-DLE): កើតឆ្នាំ ១៩៩៨

-Somi: កើតឆ្នាំ ២០០១

-Juhaknyeon (The Boyz): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Nana (woo!ah!): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Gaon (Bonus Baby): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Hwall (អតីតសមាជិក​ The Boyz): កើតឆ្នាំ ២០០០

៥. ថ្ងៃទី ២០ ខែមីនា

-Hyunjin (Stray Kids): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Sandeul (B1A4): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Jiwon (fromis_9): កើតឆ្នាំ ១៩៩៨

-Minsu (TOO): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Kei (Lovelyz): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-Casper (អតីតសមាជិក​ Cross Gene): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Jeonguk (អតីតសមាជិក​ 24K): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Jeonyul (អតីតសមាជិក​ Stellar): កើតឆ្នាំ ១៩៩៤

-Munik (Dongkiz): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Suji (អតីតសមាជិក​ UNI.T): កើតឆ្នាំ ១៩៩៨

៦. ថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភា

-BamBam (GOT7): កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

-Sunmi: កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Z.Tao (អតីតសមាជិក​ EXO): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Sungjae (BTOB): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-Yujeong (Brave Girls): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Eunjae (អតីតសមាជិក​ 14U): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Giseok (IM): កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

-Heeo (4TEN): កើតឆ្នាំ ១៩៩៤

៧. ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា

-Zico (Block B): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Han (Stray Kids): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Soobin (Cosmic Girls): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Nana (After School): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Jiyoung (Bolbbalgan4): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-LuA (អតីតសមាជិក​ BADKIZ): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Daseul (Maka Maka): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Yoojin: កើតឆ្នាំ ១៩៩២

៨. ថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា

-Youngjae (GOT7): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-YooA (Oh My Girl): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-Donghyun (AB6IX): កើតឆ្នាំ ១៩៩៨

-Minhee (CRAVITY): កើតឆ្នាំ ២០០២

-Taeseon (អតីតសមាជិក​ TRCNG): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Jaeho (អតីតសមាជិក​ HISTORY): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-EunB (Maka Maka): កើតឆ្នាំ ២០០០

-E.sol (អតីតសមាជិក​ 14U): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

៩. ថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា

-Key (SHINee): កើតឆ្នាំ ១៩៩១

-Yuqi ((G)I-DLE): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

-Lai Kuanlin: កើតឆ្នាំ ២០០១

-Mijoo (Lovelyz): កើតឆ្នាំ ១៩៩៤

-Yoon (អតីតសមាជិក​ 4TEN): កើតឆ្នាំ ១៩៩៤

-Narachan (M.O.N.T): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Junyoung (IZ): កើតឆ្នាំ ២០០០

-Hajeong: កើតឆ្នាំ ១៩៩៧

១០. ថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា

-Yura (Girl’s Day): កើតឆ្នាំ ១៩៩២

-Seungyeon (CLC): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Exy (Cosmic Girls): កើតឆ្នាំ ១៩៩៥

-Sunyoul (UP10TION): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Hwanhee (UP10TION): កើតឆ្នាំ ១៩៩៨

-Kris (អតីតសមាជិក​ EXO): កើតឆ្នាំ ១៩៩០

-Rie (OnlyOneOf): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-G.O (MBLAQ): កើតឆ្នាំ ១៩៨៧

-Juyeon (Saturday): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Minhyuk (D-CRUNCH): កើតឆ្នាំ ១៩៩៩

១១. ថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា

-Woozi (SEVENTEEN): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

-Kihyun (MONSTA X): កើតឆ្នាំ ១៩៩៣

-Chenle (NCT): កើតឆ្នាំ ២០០១

-Eunkwang (BTOB): កើតឆ្នាំ ១៩៩០

-Dongwoo (INFINITE): កើតឆ្នាំ ១៩៩០

-Jisoo (Busters): កើតឆ្នាំ ២០០៣

-Onejunn (Boys Republic): កើតឆ្នាំ ១៩៨៨

-Woojin (MY.st): កើតឆ្នាំ ១៩៩៦

ប្រភព៖ Koreaboo ប្រែ​សម្រួល៖ យី សុធារី

មតិយោបល់