• 2022-11-24 02:47:30
  • ព័ត៌មាន

បញ្ជីឈ្មោះ តារា K-Pop ២១រូប នឹងត្រូវបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចពីជួរទាហាន នៅឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខ

  • 2022-11-24 02:47:30
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

បុរសកូរ៉េគ្រប់រូប ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យចូល​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច ក្នុងជួរទាហានជូនជាតិរយៈពេល​ ២ឆ្នាំ។

គ្មានការលើកលែងឡើយ សូម្បីជាតារាល្បីក៏ដោយ​ ក៏មិនអាច​គេចផុតពីកាតព្វកិច្ចសំខាន់​នេះ​បានដែរ ដូច្នេះអ្នកគាំទ្រ​របស់ពួកគេ​ត្រូវរង់ចាំការវិលមកវិញរបស់ Idol មួយរយៈពេល​ធំ។ សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ​ដែរ ក៏ដល់ពេល​តារា K-Pop មួយចំនួន ចប់កាតព្វកិច្ចរួចរាល់អស់ហើយដែរ ក្រោយឃ្លាតឆា្ងយពីសិល្បៈ ចូលទាហាន បែកពី Fan ដ៏យូរ។ សូមបន្តអាន​ដូចខាងក្រោម ដើម្បីដឹងថា តើអ្នកណា​ខ្លះ ដែលស្ថិតក្នុង List?

Baeckhyun (EXO) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ
Taemin (SHINee) – ចប់កាតព្វកិច្ចឆ្នាំ ២០២៣ (ប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថ្ងៃខែ)
Young K (DAY6) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា
Shownu (MONSTA X) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា
Taeho (IMFACT) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា
MK (ONF) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា
J-US (ONF) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា
Wyatt (ONF) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា
E-Tion (ONF) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា
Hyojin (ONF) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា
Dowoon ((DAY6) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា
Jeong In Seong (KNK) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា
Sandeul (B1A4) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា
In Seong (SF9) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា
P.O (Block B) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា
Young Bin (SF9) - ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា
Lee Dae Yeol (Golden Chlid) – ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា
Hongseok (PENTAGON) – ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី ០២ ខែវិច្ឆិកា
MJ (ASTRO) – ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា
Wonpil (DAY6) – ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា
Park Seo Ham – ចប់កាតព្វកិច្ចថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ

ប្រភព៖ Allkpop អត្ថបទ៖ ធារី

មតិយោបល់