• 2019-11-22 02:49:57
  • ចម្រៀង

តារាចម្រៀងស្រី ដែលមាន Subscriber ២០លាននាក់ឡើង លើ YouTube

  • 2019-11-22 02:49:57
  • ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0

ចន្លោះមិនឃើញ

គិត​មក​ទល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​តារា​ចម្រៀង​ស្រី​ចំនួន ១០ ប៉ុណ្ណោះ ដែល​គណនី YouTube របស់​ពួក​គេ​មាន​ចំនួន Subscriber ចំនួន ២០ លាន​នាក់​ឡើង។

១. Ariana Grande ចំនួន ៣៨,៩ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ១៤ ពាន់​លាន​ដង)

២. Taylor Swift ចំនួន ៣៦,៤ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ១៨ ពាន់​លាន​ដង)

៣. Katy Perry ចំនួន ៣៥,៦ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ១៨ ពាន់​លាន​ដង)

៤. Rihanna ចំនួន ៣៣,២ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ១៤ ពាន់​លាន​ដង)

៥. BLACKPINK ចំនួន ៣១,៤ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ៧ ពាន់​លាន​ដង)

៦. Shakira ចំនួន ២៦,៨ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ១៧ ពាន់​លាន​ដង)​

៧. Selena Gomez ចំនួន ២៣,៧ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ៨ ពាន់​លាន​ដង)​

៨. Billie Eilish ចំនួន ២២,៧ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ៤ ពាន់​លាន​ដង)

៩. Adele ចំនួន ២០,៦ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ៨ ពាន់​លាន​ដង)​

១០. Nicki Minaj ចំនួន ២០ លាន​នាក់ (ចំនួន​ទស្សនា ៧ ពាន់​លាន​ដង)​

ចុចអាន ៖ តារា​​ចម្រៀង​ប្រុស​ស្រី​កូរ៉េ​៩​រូប ដែល​មាន​ស្បែក​ស​បំផុត ពង​មាន់​បក​ក៏​សុំ​ចាញ់

អត្ថបទ៖ សុខហេង

មតិយោបល់
អត្ថបទពេញនិយម